Udviklingsprojekter og ledertræning

Når udviklingsprojekter går i stå, uden at blive en integreret del af organisationen, hvad er så lederens rolle for at fremme udviklingsprojektet?

Mange ledere og projektledere glemmer at stille sig spørgsmålet: ”Gør vi det rigtige? og gør vi det rigtige, rigtigt?”, ”hvordan ser vores strategiske initiativer ud?”, ”hvilke værdier bygger projektet på?”, ”hvordan har vi designet projektets organisationsplan, dens processer og feedbacksystemer?”

Vi ser det som vores opgave at sætte rammerne for en udviklingsproces, der frigør energi hos ledere og medarbejdere, og som kan oversættes og indgå i egen strategiudvikling.

I den konkrete situation får du rådgivning og vejledning til at finde inspiration til de strategiske tiltag og innovative processer, som skal identificeres, iværksættes og blive en integreret del af såvel din lederadfærd som jeres daglige praksis.

Kreativitet og innovation, som afsæt for idéudvikling, findes mange steder både idet strømlinede, stramt faglige og i det skæve og spontane.

Stram styring og deltagernes mulighed for at byde ind med individuelle kompetencer og sjove idéer er hinandens forudsætninger. Det vi giver opmærksomhed, giver vi liv.

Konkret ledertræning og action learning

Trænings- og kompetenceforløb i forbindelse med den personlige del af lederrollen. Den personlige del er et afgørende element i lederrollen og lederens håndtering af opgaverne.

Vi træner folk i at kunne bruge deres personlige del af lederrollen, når de er udsat for pres, uklare opgave eller modsatrettede forventninger. Hvordan bruger jeg min person i rollen og håndterer egne og andres stærke følelser i situationen? Vi træner folk i forbindelse med organisationsprojekter eller personlig træning i at være i sin egen uklarhed, håndtere uklare opgaver eller være i oplevelsen af afmagt og handle med indsigt og sammenhængskraft.

Vi træner lederne i at sætte rammerne for at tale om det, der er svært med de øvrige medlemmer at ledelsesteamet eller medarbejdere. Det fremmer, at man skaber klarhed over sig selv, sin ledelseskontekst og sine forventninger til samarbejde og resultater.

Læs mere om ledelse og organisationsudvikling