Skoleledelse og ledelseskraft

Skoleledelse og ledelseskraft


Isbrandt Erhvervspsykologi samarbejder med kommuner om udvikling af kompetenceudviklingsforløb for de overordnede skoleledere og ledelsesteamene på skolerne. Fokus er på ledernes ledelsesmagt og ledelseskraft og deres fagprofessionelle råderum. Samtidig er projekterne designet med henblik på at involvere medarbejderne, således at lederne arbejder mod at medarbejderne har et stort fagprofessionsråderum til at løse deres opgaver.

Hovedperspektivet er at lave skoleudviklingsprojekter, hvor lederne arbejder med deres autoritet og skabelse af resultater og samtidig arbejde med involvering af medarbejderne og samskabende processer. Det er vigtigt at undersøge, hvordan lederne arbejder med deres ledelsesrum, og hvordan lederne støtter medarbejdernes arbejde med deres professionsrum til at lave kvalitet i undervisning og fritidspædagogiske processer. Alt ledelse skal i sidste ende fremme god undervisning, gode læreprocesser og sociale processer på skolen.

Læs mere om projekter i Favrskov, Kerteminde, Ikast-Brande og Silkeborg under nyheder.

Se nyheder Kontakt os for mere information