Nyhedsarkiv

Her viser vi alle nyheder – både nye og alle de gamle.

Invitation til sparring for dig som skolechef 2020

Fra skolechef til chef for skolerne Hvordan kan forvaltningschefens kompetencer bidrage yderligere til at løfte skoleledernes arbejde med læring og trivsel ? Hvad er det for et behov skolelederne efterspørger hos forvaltningschefen?

Ledersparring 2020

Hvordan vil du som leder hæve overliggeren på din skole eller i dit dagtilbud? Hvilke behov har ledere og medarbejdere, hvilke mål og resultatkrav skal lederen dække og håndtere i dag år 2021? – og hvordan bliver du klædt på til at dække deres behov og samtidig lave målefterlevelse ?

Ledelse af store medarbejdergrupper

Professionelle benspænd – Ledelse af store medarbejdergrupper. Onsdag d. 23. oktober 2019, kl. 13.00-17.00. Bente Sonne, Birthe Johansen

Masterclass i folkeskoleledelse

Fra januar til august Lederens indre og ydre ledelse i forbindelse med implementering og praktiske håndtering af den nye skolereform. Børn og unge i skoler rundt om i verden står over for en meget anderledes fremtid end tidligere generationer. Det betyder meget for os alle og verdens fremtid, at vores børn lærer at klare sig […]

Talentudviklingsprogram for kommende ledere

Talentudvikling – fra medarbejder til leder Med en typisk gennemsnitsalder på over 50 år blandt kommunale ledere og med de små årgange, der nu rammer arbejdsmarkedet, er der et stigende behov for at kommunerne rekrutterer ledere internt i medarbejderstaben. Talentudviklingsprogrammet understøtter transitionen for medarbejder til leder og har til hensigt at klæde deltagerne på til […]

Ledelse af Paradokset

Professionelle benspænd – Ledelse af Paradokset. Tirsdag d. 12. november 2013, kl. 13.00-17.00. Lotte Lüscher og Palle Isbrandt.

Stress og resiliens i organisationer

Professionelle benspænd – Stress og resiliens i organisationer. Tirsdag d. 18. februar 2014, kl. 13.00-17.00. Peter Wittenburg, Bente Sonne og Birthe Johansen.

Radical Collaboration

Professionelle benspænd – Radical Collaboration. Tirsdag d. 11. marts 2014, kl. 13.00-17.00. Peter Wittenburg, Bente Sonne og Birthe Johansen.

Holbæk Kommune

”Ét børneområde, Sammenhængskraft og inklusion i ledelse og opgaveløsning – Et samskabende ledelsessystem der undersøger og udforsker ledelse af inklusion for at fremme sammenhæng og kvalitet i et godt børneliv i Holbæk Kommune”, 2013-2014.

Ledercoaching og Lederteamcoaching

Ledercoaching og Lederteamcoaching for enkeltledere og ledelsesteams, der ønsker at få inspiration og et bedre overblik til løsning af deres hovedopgaver.

Professionelle benspænd 2013-2014

Ledelse af store medarbejdergrupper. Ledelse af Paradokset. Stress og resiliens i organisationer. Radical Collaboration.

Favrskov Kommune

”Professionel ledelseskraft i skolens ledelsesteam – En undersøgende udforskende proces af rammer og kontekster der fremmer ledelsesteamets løsning af hovedopgaven”, 2013-2014.

Kerteminde Kommune

”De nye ledelsesteams sammenhængskraft og håndtering af fusionsprocesserne i to nye skoler”, 2013-2014.

Talentudvikling 2013-2014, Silkeborg

På Startseminaret sættes fokus på deltagernes egen motivation, egne mål og værdier og holdninger til ledelse. Dette fokus bruges til at udarbejde det første udkast til en karriereplan, der inden næste modul ”handles af” med afdelingschefen og nærmeste leder. I den forbindelse stilles deltagerne yderligere over for, hvilke valg og fravalg ledelsesrollen betyder og ledelsesrollens […]

Ikast Brande Kommune

”Professionel ledelseskraft i skoleledelse – En undersøgende tilgang og rammesætning, der frisætter den enkelte leder og ledelsesteamets ressourcer til løsning af hovedopgaven”, 2013-2014.

Silkeborg Kommune

Action learning og læringsgruppeforløb for inklusionspædagoger i Silkeborg Kommune, 2013.

Skolelederkonference

Ledelsens rammesætning der frisætter. Når lederen med vågen opmærksomhed sætter medarbejdernes kreativitet og innovationskraft fri i organisationen”. Skolelederforeningen Østjylland, Hotel Rebild Bakker, 27. og 28. September 2012. [fancy_link color=”black” link=”/kontakt”]Kontakt os for mere information[/su_button]

Lederkonference

Ledelse af samskabende processer – Nye måder at tænke ledelse, netværk, dialog og fornyelse.

Talentudvikling og samskabende processer

En dynamisk og actionlearningsbaseret samskabende talentudvikling i Silkeborg kommune. Arbejdstilrettelæggelsen, samarbejdet mv. på skolen kan føre store, svære udfordringer med sig, som det er vigtigt at give prioritet og til. Her peges på, hvordan problemer kan opløses – og løses – i fællesskab og dialog.

Århus Kommune – Hovedbiblioteket

Det gode samarbejde i Disken og Aviser – En undersøgende udforskende dialog om eget arbejdsmiljø og trivsel nu og i fremtiden ”, 2012-2013.

Samskabende processer

Arbejdstilrettelæggelsen, samarbejdet mv. på skolen kan føre store, svære udfordringer med sig, som det er vigtigt at give prioritet og til. Her peges på, hvordan problemer kan opløses – og løses – i fællesskab og dialog.

Åbent Hus – efteråret 2012

Professionelle benspænd – kreative tænkerum for ledere og konsulenter.

Signalement af gode skoleledere

Hvordan ledere og lederteam vil og kan omsætte god skoleledelse til handling og ”next practice” i skolen. Et internt lederseminar for ledere i Skive Kommune, torsdag d. 19. og fredag d. 20. januar 2012.

Lederkonference på Varna Palæet i Aarhus

Når lederen slipper medarbejderens kreativitet fri i organisationen- Lederens håndtering af medarbejderdreven kreativitet/innovation i organisationen.

Skoleledelse i en midlertidig organization

En undersøgende og udforskende process af den nye situations kompleksitet, paradokser og udfordringer med henblik på skabelse af næste praksis. Haderslev Kommune, September 2011- Februar 2012.

Opgør med vanerne

En spændende udgivelse fra Jyllands Posten. [fancy_link color=”black” link=”http://www.e-pages.dk/jp/98/”]Læs om opgør med vanerne[/su_button]

Professionelle Benspænd – kreative tænkerum for ledere og konsulenter

Isbrandt Erhvervspsykologi og Green Andersen Erhvervspsykologi fortsætter med åbent hus arrangementerne “Professionelle benspænd – kreative tænkerum for ledere og konsulenter” i foråret/efteråret 2011.

Skabende nærvær og kreativ udfoldelse

Uge 32, søndag d. 7. August – lørdag d. 13. August 2011 Kreativitet – At mødes med paradokser og ambivalens. Creativity is like finding yourself – and loosing yourself – at the same time! (Saul Williams, poet) [fancy_link color=”black” link=”http://issuu.com/performershouse/docs/skabendefolder_uge32_2011_enkeltsider_lise”]Se program[/su_button]

Skolens ledelsesteam i forandring

Et executivt forløb med teamcoaching og teamreflektioner for fire skolers ledere, som ønsker at udvikle deres personlige mestring af opgaver og designe strategiske initiativer og feedbacksystemer på den enkelte skole. Kolding Kommune, 2011-2012.

Kompetenceudvikling for dagtilbudsledere

Teambaseret lederudvikling – En undersøgende og udforskende process af den nye dagtilbudsstruktur, lederrollen og lederopgaven, Randers Kommune, 2011-2012.

Talentudviklingsprogram

Dynamisk og action learning baseret talentudviklingsprogram for kommende ledere i Silkeborg Kommune. Fra medarbejder til leder. Silkeborg Kommune, 2011-2012.

Coaching og sparringsgruppesessioner for dagtilbudsledere

Invitation til coaching- og sparringsgruppe for dagtilbudsledere, 04. Oktober 2011 – 12. Marts 2012.

Kompetenceudvikling

Ny struktur for dagtilbudsområdet. Teamorienteret lederudvikling. Silkeborg Kommune, Januar 2011-juni 2012. [fancy_link color=”black” link=”/kontakt”]Kontakt os for mere information[/su_button]

Refugiet på Trelde Næs – Ledelse gennem U’et og gruppen

Refugiet er din mulighed for undersøgelse og udforskende perspektiver på din ledelsespraksis. Fokus er på fremtidens læringsrum og de muligheder, de giver dig og din organisation. Torsdag d. 26.- lørdag d. 28. maj 2011. Et samarbejde mellem Uddannelsescentret Fredericia og Isbrandt Erhvervspsykologi. [fancy_link color=”black” link=”http://ucf.dk/tilmelding/tilmelding-til-refugiet-paa-trelde-naes/”]Tilmelding[/su_button]

HR Seminar – Teori U.

Aarhus School of Business, den 23. Marts 2011 At arbejde med Teori U kan sætte gang i forandringsprocesser både i organisationer og hos enkeltpersoner.

Konference

Lederen på arbejde under overfladen – den offentlige leders nærvær og autenticitet i en ny kontekst. D. 13. oktober 2010.

Lederteamudvikling i skolen

Et udforskende, undersøgende projektforløb med fokus på lederteamenes sammenspil og håndtering af hovedopgaven i skolen, herunder sammenspil med lærerteam og pædagogteam. Et projektforløb i Jammerbugt Kommune oktober 2010 – marts 2012 [fancy_link color=”black” link=”/kontakt”]Kontakt os for mere information[/su_button]

Ledelsesteamet i et dynamisk praksisfelt

En undersøgende, udforskende proces af ledelsesteamets hovedopgave og samarbejde, ledelse og strategiske perspektiver – fra september 2010- juni 2011 [fancy_link color=”black” link=”/kontakt”]Kontakt os for mere information[/su_button]

ÅBENT HUS – PROFESSIONELLE BENSPÆND I LEDELSE OG SAMARBEJDE

Den 8. september 2010, 19.00-21.30 – ”Angst og Bluff i Organisationer” Den 27. oktober 2010, 19.00-21.30 – ”Productive Resignation” og ”Negative Capability” Den 24. november 2010, 19.00-21.30 ”U-teorien møder gruppeanalysen”

Invitation til coaching og sparringsgruppe for dagtilbudsledere

Områdeledelse i ny kontekst – et laboratorium for områdelederne og dagtilbuds- og klubområdet i Viborg Kommune juni 2009 – august 2010.

Lederkonference

Ledelse af paradokser i skoler og dagtilbud. En efterårskonference i Århus. [fancy_link color=”black” link=”/kontakt”]Kontakt os for mere information[/su_button]

Etablering af ledelse i en ny ledelsesstruktur

En udforskende, undersøgende dialogproces i et innovativt, strategisk perspektiv. Intern workshops i Horsens Kommune maj – april 2010. [fancy_link color=”black” link=”/kontakt”]Kontakt os for mere information[/su_button]

Ledelse og inklusion

Et nyt inclusionLab projekt for Vejle Kommunes Skolevæsen 2010 – 2011. [fancy_link color=”black” link=”/kontakt”]Kontakt os for mere information[/su_button]

InclusionLab

Inkluderende strategier i skolen. Ledelse og kommunikation i bevægelse mod en mere inkluderende skole – en intensiv workshop og prejekt for skoleledere i 2010. [fancy_link color=”black” link=”/kontakt”]Kontakt os for mere information[/su_button]

Reception

Isbrandt Erhvervspsykologisk Rådgivning og Green Andersen, Erhvervspsykologi har åbnet dejlige lyse lokaler Vester Allé 26, 2., 8000 Århus C. Vi vil gerne fejre, at vi nu deler lokaler i Århus og indbyder i den forbindelse kunder og samarbejdspartnere til reception i vore nye kontorer. Fredag d. 7. maj 2010, kl. 13.00-16.00, Vester Allé 26, 2. […]

Lederkonference

Flow og tid til fordybelse – med fokus på ledelse og faglighed 27. oktober 2009.

Førlederuddannelse

Et ledertræningsforløb for nye ledertalenter i Silkeborg Kommune. Andet hold september 2009 – marts 2010. Tredje hold oktober 2009 – april 2010.

Invitation til coaching og sparringsgruppe for ledere

Vi mødes første gang 12. august 2009 og afslutter 21. januar 2010. [fancy_link color=”black” link=”/kontakt”]Kontakt os for mere information[/su_button]

Ledelsesteam i forandring

Et forløb med teamcoaching for ledelsesteam i Gentofte Skoleforvaltning 2009-2010. [fancy_link color=”black” link=”/kontakt”]Kontakt os for mere information[/su_button]

Lederkonference

Kom og deltag i en ny inspirerende konference fra key2see om kreativitet og nærvær i arbejdet. Konferencen åbner perspektivet for bæredygtige krav til fremtidens leder – som profession, person og som medmenneske. Og der gives mulige svar – både ind i den offentlige og private sektor. Ledelse af kreativitet. 6. maj 2009.

Eksklusiv supervisionsgruppe

2009-2010. Supervisionsgrupper for arbejds- og organisationspsykologer, med henblik på autorisation. [fancy_link color=”black” link=”/kontakt”]Kontakt os for mere information[/su_button]

Morgendagens ledere

Ledertræning for nye ledere. Modulopbygget lederuddannelse i et samarbejde mellem Performers House Silkeborg og Isbrandt Erhvervspsykologisk Rådgivning 2009-2010.

Supervisionsgrupper for arbejds- og organisationspsykologer

Supervisionsgrupper for arbejds- og organisationspsykologer – Med henblik på autorisation. Der vil på den baggrund blive arbejdet med en række af de komplekse opgaver og udfordringer du støder på i din hverdag.

Workshop

Eksklusiv workshop for ledere september 2009 i et samarbejde med VIA University College Århus.

Leder workshop

Eksklusiv workshop for ledere – Ledelse af irrationelle processer i organisationer under forandring januar 2009 i et samarbejde med VIA University College Århus.