Talentudviklingsprogram for kommende ledere

Talentudvikling – fra medarbejder til leder
Med en typisk gennemsnitsalder på over 50 år blandt kommunale ledere og med de små
årgange, der nu rammer arbejdsmarkedet, er der et stigende behov for at kommunerne
rekrutterer ledere internt i medarbejderstaben. Talentudviklingsprogrammet understøtter
transitionen for medarbejder til leder og har til hensigt at klæde deltagerne på til med indre ro
at kunne skabe ydre resultater i starten af deres ledelseskarriere. Forløbene har haft den ønskede effekt. Kontakt os for flere informationer.

Talentudviklingsprogram 2015-2016 – PDF