Supervisionsgrupper for arbejds- og organisationspsykologer

Supervisionsgrupper for arbejds- og organisationspsykologer – Med henblik på autorisation. Der vil på den baggrund blive arbejdet
med en række af de komplekse opgaver og udfordringer du støder på i din hverdag.
Se program