Stress og resiliens i organisationer

Professionelle benspænd – Stress og resiliens i organisationer.
Tirsdag d. 18. februar 2014, kl. 13.00-17.00.
Peter Wittenburg, Bente Sonne og Birthe Johansen.

Tilmelding og beskrivelse