Lederkonference

Kom og deltag i en ny inspirerende konference fra key2see om kreativitet og nærvær i arbejdet. Konferencen åbner perspektivet for
bæredygtige krav til fremtidens leder – som profession, person og som medmenneske. Og der gives mulige svar – både ind i den offentlige og private sektor. Ledelse af kreativitet. 6. maj 2009.
Se program