Lederkonference

Flow og tid til fordybelse – med fokus på ledelse og faglighed 27. oktober 2009.
Se program