Invitation til sparring for dig som skolechef 2015

Fra skolechef til chef for skolerne
Hvordan kan forvaltningschefens kompetencer bidrage yderligere til at løfte skoleledernes arbejde med læringsreformen?
Hvad er det for et behov skolelederne efterspørger hos forvaltningschefen?

Invitation, Skolechef sparring 2015 – PDF