Invitation til sparring for dig som skolechef 2020

Fra skolechef til chef for skolerne
Hvordan kan forvaltningschefens kompetencer bidrage yderligere til at løfte skoleledernes arbejde med læring og trivsel ?
Hvad er det for et behov skolelederne efterspørger hos forvaltningschefen?

Invitation, Skolechef sparring 2015 – PDF