Ikast Brande Kommune

”Professionel ledelseskraft i skoleledelse – En undersøgende tilgang og rammesætning, der frisætter den enkelte leder og ledelsesteamets ressourcer til løsning af hovedopgaven”, 2013-2014.
Læs projektbeskrivelse, Ikast Brande