Holbæk Kommune

”Ét børneområde, Sammenhængskraft og inklusion i ledelse og opgaveløsning – Et samskabende ledelsessystem der undersøger og udforsker ledelse af inklusion for at fremme sammenhæng og kvalitet i et godt børneliv i Holbæk Kommune”, 2013-2014.

Læs projektbeskrivelse, Holbæk