Opgaver

Invitation til sparring for dig som skolechef 2020

Fra skolechef til chef for skolerne Hvordan kan forvaltningschefens kompetencer bidrage yderligere til at løfte skoleledernes arbejde med læring og trivsel ? Hvad er det for et behov skolelederne efterspørger hos forvaltningschefen?

Ledersparring 2020

Hvordan vil du som leder hæve overliggeren på din skole eller i dit dagtilbud? Hvilke behov har ledere og medarbejdere, hvilke mål og resultatkrav skal lederen dække og håndtere i dag år 2021? – og hvordan bliver du klædt på til at dække deres behov og samtidig lave målefterlevelse ?

Ledelse af store medarbejdergrupper

Professionelle benspænd – Ledelse af store medarbejdergrupper. Onsdag d. 23. oktober 2019, kl. 13.00-17.00. Bente Sonne, Birthe Johansen

Masterclass i folkeskoleledelse

Fra januar til august Lederens indre og ydre ledelse i forbindelse med implementering og praktiske håndtering af den nye skolereform. Børn og unge i skoler rundt om i verden står over for en meget anderledes fremtid end tidligere generationer. Det betyder meget for os alle og verdens fremtid, at vores børn lærer at klare sig […]

Talentudviklingsprogram for kommende ledere

Talentudvikling – fra medarbejder til leder Med en typisk gennemsnitsalder på over 50 år blandt kommunale ledere og med de små årgange, der nu rammer arbejdsmarkedet, er der et stigende behov for at kommunerne rekrutterer ledere internt i medarbejderstaben. Talentudviklingsprogrammet understøtter transitionen for medarbejder til leder og har til hensigt at klæde deltagerne på til […]

Se flere opgaver