Ledercoaching og lederteamcoaching

For ledere og ledelsesteam, der ønsker at få inspiration og et bedre overblik til løsning af deres teamsamarbejde, personlig lederperformance og hovedopgave i organisationen.


 

Du vil få personlig tid og rådgivning med en erfaren erhvervspsykolog, hvor du gennem en fortrolig og intensiv samtale om din arbejdssituation og opgaveløsning kan komme et skridt nærmere dine ”dybe” potentialer og en effektiv håndtering af din ledelsesopgave”.

Samtalen er en ”helle”, hvor man sammen kan gå ind og udforske de stærke følelser i forskellige ledelsessituationer. Når man er under pres, kan der opstå stress eller forskellige belastningsgrader, og mentalt kan man få en oplevelse af egen inkompetence eller beskrive konflikter i medarbejdergrupperne, der tapper energi og blokerer for målefterlevelse.

Samtalens formål er at identificere potentialerne og sætte dem fri og benytte dette i din rolle som leder, og derved skabe en tættere forbindelse mellem det personlige og dit arbejdsliv.

Hvor går man hen, når ledelsesteamet har brug for teamcoaching? Der har jeg mange års erfaring i samarbejde med team og grupper omkring deres samspil og interaktion, som har givet gode resultater. Et ledelsesteam kan både være en unik størrelse og en kompliceret enhed, men det centrale er, at ledelsesteamsmedlemmerne får taget hul på at tale om det, der er svært, det de ser, der ikke lykkes, og de ambitioner og samspilsmønstre, de har for at få det til at lykkes.

Individuel ledercoaching og teamcoaching foregår i fortrolighed og under tavshedsansvar for erhvervspsykologen. Vi forbinder lederen med egne ledererfaringer.

Læs mere om ledelse