Ledelse og organisationsudvikling

Firmaets afsæt for samarbejdet med ledere og medarbejdere er at lytte til, hvad der kan være svært og vanskeligt, hvad det er, man ønsker at ændre og udvikle, og hvilke perspektiver og resultatkrav, man skal efterleve.

Det er vigtigt, at samarbejdet kan finde sin energi og sit engagement i de iboende kvaliteter, personligt og fagligt, som bringes med ind i løsning af opgaven. Det giver plads til både empati, lethed, humor og passion sammen med de specifikke kompetencer, erfaringer og faglige ambitioner.

Erfaringen er, at dette afsæt giver en høj grad af lethed og afslappethed samtidig med, at der er fokus på hovedopgaven, resultatkrav og den ledelsesmæssige og organisatoriske impact.

Mennesket, og dermed også relationerne, består af mange ”ingredienser” – både skarpe og krydrede, lette og boblende, der når de varsomt og bevidst sammensættes, kan komme til at udgøre en fantastisk ressource for organisationens videre udvikling.

Læs mere om arbejdsområde, idégrundlag og netværk
Kontakt os for mere information