Kvalitetssikring og efteruddannelser

Firmaets kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er en integreret og bevidst del af arbejdsprocessen.

Dels består den af en kontinuerlig efteruddannelse samt et omfattende arbejde i faglige netværk. Og dels af en dynamisk og fremadrettet evaluering med fokus på spørgsmålene: ”nåede vi målene”? og ”hvad opnåede vi derved”?

På den måde opnås en grundlæggende forankring og udvikling af arbejdsmetoder samt kendskab til de nyeste udviklingstendenser.

Organisation og ledelsesuddannelse
3-årig gruppeanalyse uddannelse i ”Organisation og ledelse” fra Institut for Gruppeanalyse i Aarhus. GOL er en organisations- og ledelsesuddannelse indenfor en gruppedynamisk og systemteoretisk forståelsesramme, som er højaktuel at bruge som arbejdsmetode i komplekse organisationer.

Efteruddannelse indenfor systemteori og appreciative inquiry tænkningen eller den anerkendende tænkning og metode.

Efteruddannelse indenfor mindfulness og nærværstræning i et femårigt uddannelsesforløb.

Efteruddannelse indenfor kognitiv terapi – et étårigt teoretisk og træningsbaseret træningsforløb til uddannelse i kognitiv terapi.

Efteruddannelse indenfor ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychoterapy) i Malmö og Stockholm, igangværende

Læs mere om udviklingsprojekter og Ledertræning Læs mere om ledelse og organisationsudvikling